In de serie St ga ik thema's aan die de relatie tussen kunst en cultuur weergeven en in het kader van religie gebonden zijn. Ik probeer deze los te weken. We hebben metaforen nodig om abstracte zaken duidelijk te maken.

De grootste verwarring zit in het feit dat de metaforen een eigen leven gaan leiden en daarmee de waarheid naar zich toe trekken, terwijl ze als opstapje naar een inzicht bedoeld zijn.
Met mijn kunst verbeeld ik de essentie in zijn abstracte rijkdom om zo tot een nieuwe waarneming te komen. De verbeeldingskracht van iedere beschouwer wordt aangesproken.
De multidimensionaliteit van mijn werk geeft ruimte om toe te treden op dat level dat voor de beschouwer als passend ervaren wordt.

Een eerste St is de expositie itStime to see in de St. Lambertuskerk in Kerkrade, die plaatsvond in mei 2017. Met itStime to see werd een serie van 15 schilderijen getoond, die tezamen een hedendaags ‘schuttersstuk’ vormen.

De monumentale St. Lambertuskerk vormde de bijzondere setting voor de expositie. Deze operationele kerk is de plaats voor erediensten en het voltrekken van sacramenten; de 15 schilderijen die praktisch het hele interieur beslaan vormden een indrukwekkend decor.

De broederschap

Schuttersbroederschap St. Sebastianus werd in 1617 opgericht met als hoofdtaak de bescherming van het Allerheiligste. Het 400-jarig jubileum van de broederschap en de fascinatie van de kunstenaar voor lokale tradities en rituelen leidden tot de totstandkoming van de expositie.

Sints Stins

acryl op linnen
aluminium frame
tweeluik - 80 x 400 cm
2017

De koning

Het schilderij King Sa Re Ra Re is geïnspireerd op de Koning van St. Sebastianus die het koningszilver om zijn schouders draagt, een zeer zware, eeuwenoude cultuurhistorische kostbaarheid. Een indrukwekkend teken van macht, maar ook een last. Hoe gaat een koning om met deze dualiteit?
Ware koningen zijn zeldzaam, kings are rare, ...

King Sa Re Ra Re

acryl op linnen
aluminum frame
190 x 140 cm
2016

Het zilver

Argentum Notat geeft de gevolgen weer van een intentie. In dit specifieke geval het graveren van het zilver. Graveren betekent bewust een verandering aanbrengen, de intentie waarmee dit gebeurt zal als energie plaatsnemen in het object.

Argentum Notat

acryl op linnen
aluminium frame
140,5 x 160 cm
2017

Sfeerimpressie Vernissage


Sfeerimpressie van de expositie itStime to see, gemaakt door de gemeente Kerkrade.

Over Williams kunst


In het decor van de exposite itStime to see, worden ervaringen over de schilderijen van william opgetekend.

Limbourgeois


Een interview door Jo Cortenraedt voor het L1 tv programma Limbourgeois, tijdens de voorbereiding van de exposite itStime to see.

Het als ‘passend’ ervaren van de schilderijen door de kerk- en bredere gemeenschap is de reden dat drie doeken na de expositie in de kerk zijn gebleven.

De verbazing en verwondering van de parochianen en de bezoekers van de expositie over de harmonie tussen de kleurrijke en zeer presente doeken, de gewijde sfeer van een godshuis en het kerkgebouw met haar historische schatten werd opvallend vaak benoemd.

St Kölle

De voorbereidingen voor een St in 'Kölle' zijn op Driekoningen 2018 geStart. Meer over de ontwikkelingen van deze St lees je op de St Kölle pagina.

In de onderstaande steden zijn de eerste
oriënterende bezoeken en gesprekken
voor een St lopende.


St Tropez

Santiago

Haarlem