Deze energieportretten ontvouwen een visie op de status quo alsook op de toekomst van de vereniging.

Het eerste schilderij van Fanfare St. Gabriël, “De Juiste Toon Hervinden”, gaat over een netwerk van verbindingen die tonen mogelijk maken voor een samenspel. “Samen muziek maken” is Gabriel’s eerste kernwaarde.

Het tweede schilderij met de titel ‘Juist, de mensen achter de muziek’ is gerelateerd aan de tweede kernwaarde van Gabriel, het sociale aspect van samen muziek maken, het warme nest.

Het derde schilderij uit de serie van drie, “Gabriel says: Atumn, Feathers on a Stool”, gaat over de toekomst van Fanfare St. Gabriel. “Atumn” verwijst zowel naar adem als naar herfst. Adem is essentieel voor het leven en voor het maken van blaasmuziek. De herfst staat symbool voor een periode van inkeer die nodig is om te komen tot een nieuwe lente. De nieuwe lente verwijst naar Gabriel’s derde kernwaarde: “wij zijn anders”.

Het derde schilderij is de impulsgever voor de participatiesculptuur ‘Atumn’. Deze sculptuur geeft uitdrukking aan de beweging die Gabriël wil maken: ze spreiden hun vleugels, ze zijn klaar voor de vlucht. Het is tevens een verwijzing naar de aartsengel Gabriël, wiens naam de muziekvereniging draagt. Mensen die Gabriël op hun reis willen ondersteunen kunnen tegen een vergoeding een veer doneren en Gabriël zo “wind onder de vleugels blazen”. Alle gedoneerde veren worden onderdeel van de sculptuur.

Kunst is de prikkel om anders te gaan zien, om zo te komen tot een beweging van binnenuit, die leidt tot een bewustzijn ten aanzien van de eigen identiteit en tot een toekomstbestendigheid van de vereniging.

Het orkest in zijn geheel maakte kennis met het eerste schilderij in een ‘knipselrepetitie’. Een zelfgekozen fragment van het schilderij diende als ‘bladmuziek’ voor de muzikanten. De muzikanten improviseerden op basis van dit fragment, met een zeer interessant muzikaal resultaat als gevolg.

Dit was een oefening in buiten de bekende kaders treden: jezelf laten leiden door je intuïtie en spelen ‘op gevoel’. Voor sommigen een ongemakkelijke uitdaging, voor anderen een frisse benadering. Voor iedereen een spannend experiment.

Een nieuwe vorm van samenwerking aan het einde van de ‘knipselrepetitie’: samen puzzelen met de fragmenten die door de muzikanten werden gekozen, zonder eerst het schilderij te hebben gezien. Goed teamwork leidt tot een dito eindresultaat.

Voorzitter Roel Debie: “Misschien de mooiste richting die we als vereniging zijn opgegaan, is dat we steeds vaker horen van mensen om ons heen, ook van eigen leden, dat er een nieuwe energie voelbaar is. Mensen voelen dat er een nieuwe wind waait en dat er een andere energie onder de vereniging ligt op dit moment. En dat hebben ook een heel aantal mensen van buiten onze club gevoeld, want het afgelopen jaar hebben we maar liefst 28 nieuwe leden mogen verwelkomen, waarvan 12 leerlingen. We hopen deze nieuwe leden onderdeel te mogen maken van dit proces. Voor mij zelf is het in ieder geval ontzettend leerzaam.” (Mei 2015)