SPREAD YOUR WINGS


‘Bouncewish’ is a project about the liberty to learn, with all ups and downs attached to it.
more

De energieportretten ontvouwen een visie op de status quo alsook op de toekomst van de vereniging.

Het eerste schilderij van Fanfare Sint Gabriël: ‘De juiste toon hervinden’, gaat over een netwerk van verbindingen die tonen mogelijk maken voor een samenspel. “Samen muziek maken” is de eerste kernwaarde van Gabriël.

Het tweede schilderij met de titel ‘Juist, de mensen achter de muziek’ gaat over de tweede kernwaarde van Gabriël, het sociale aspect van samen musiceren, het warme nest.

Titel: ‘Gabriel says: Atumn, Feathers on a Stool’. Dit laatste schilderij uit een serie van drie gaat over de toekomst van Fanfare Sint Gabriël. ‘Atumn’ verwijst naar adem en naar herfst. Adem is essentieel voor het leven en voor het maken van blaasmuziek. De herfst staat voor een periode van inkeer die nodig is om te komen tot een nieuwe lente.

Het derde schilderij is de aanzet voor een participatiesculptuur ‘Atumn’. Deze sculptuur geeft uitdrukking aan de beweging die Gabriël wil maken: ze spreiden hun vleugels, zijn klaar voor de vlucht. Ze is tevens een verwijzing naar de aartsengel wiens naam de vereniging draagt. Supporters kunnen aan deze sculptuur tegen betaling een veer doneren en hiermee Gabriël lucht onder zijn veren blazen. Alle gedoneerde veren worden onderdeel van de sculptuur.

In samenwerking met Leonarteaux worden ook de rationele parameters in kaart gebracht. Onder de naam Spread Your Wings wordt een bewustwordingstraject geïnitieerd.

Kunst is de prikkel om anders te leren zien, om een beweging van binnenuit in gang te zetten die leidt tot een toekomstbestendige vorm van samen blaasmuziek maken.

Het corps maakt als geheel kennis met het eerste schilderij in een “knipselrepetitie”. Een zelfgekozen fragment uit het schilderij dient als bladmuziek. De muzikanten improviseren op basis van dit fragment, met een bijzonder muzikaal resultaat (zie video onderaan).

Een eerste oefening in het je laten leiden door wat buiten de gebruikelijke kaders ligt en muziek te maken ‘op gevoel’. Voor sommigen een ongemakkelijke uitdaging, voor anderen een frisse benadering. Voor allen een spannend experiment.

Aan het einde van de knipselrepetitie een nieuwe vorm van samenspel: een puzzel maken met de fragmenten waarmee gemusiceerd, zonder vooraf het schilderij te zien. Goed teamwork brengt een passend eindresultaat.

Voorzitter Roel Debie:“Misschien de mooiste richting die we als vereniging zijn opgegaan, is dat we steeds vaker horen van mensen om ons heen, ook van eigen leden, dat er een nieuwe energie voelbaar is. Mensen voelen dat er een nieuwe wind waait en dat er een andere energie onder de vereniging ligt op dit moment. En dat hebben ook een heel aantal mensen van buiten onze club gevoeld, want het afgelopen jaar hebben we maar liefst 28 nieuwe leden mogen verwelkomen, waarvan 12 leerlingen zijn gestart en we hopen ook deze leerlingen en nieuwe leden onderdeel te mogen maken van dit proces.”Voor mij zelf is het in ieder geval ontzettend leerzaam.”(mei 2015)