ET JE RIS


Het schilderij “ST. EL-LA-MA-RIS, Navelstreng met het Universum” was het vertrekpunt voor het project ‘et je ris’ (‘en ik lach’) in 2012.

Nieuwe studenten in Maastricht werden gevraagd een bijdrage te leveren aan hun nieuwe thuishaven door hun lach te geven. De lach komt voort uit een vreugdevolle herinnering aan ’thuis’ en wordt via een ritueel een onderdeel van een sculptuur. Voor dit ‘ris-tueel’ werd er met rode schmink een tag aangebracht op het gezicht van de studenten; na een kort moment van contemplatie waarbij ze een dierbare herinnering aan thuis omhoog haalden, brachten ze hun lach over op een natte doek. Deze gematerialiseerde herinneringen van de studenten vormen de huid van de sculptuur ‘C’est Maman’.
Deze sculptuur kan blijven groeien op haar reis door de Euregio.

Het project ‘et je ris’ was een opdracht van de organisatie Maastricht & Euregio Culturele Hoofdstad 2018.