Mon Habit À Roi L’isa

Mon Habit À Roi L’isa


… sereniteit ontvouwt de innere schoonheid
 van waarde…
… de glimlach mystificeert tijd en ruimte
 naar een wederkerende begroeting…
… van ervaringsmogelijkheden multidimensionaal
 verbonden tot één …
… dragen is bekleden als bekleden dragen is…
… het gewaad begeesteren is het bewonen
 van een koninkrijk…
… mijn plek is het bewonen van mijn gewaad…
… bekleden in waardigheid …


Acryl op versterkt katoen160 x 120 cm2013

Weten, waardigheid en verantwoordelijkheid

In Mon habit à Roi L’isa ervaart William Otermans het mystieke van Mona Lisa. Haar naam zit versleuteld in de titel. Hij ziet haar glimlach als symbool voor het weten, het geheim-weten.

Linksboven in het schilderij is het vrouwengezicht een knipoog naar Mona Lisa.
Dit schilderij gaat over het weer verbinden met de vrouwelijke kracht, het weten van universele wetten.

Het geheim-weten en het vrijgeven hiervan is gekoppeld aan ons bewustzijn. Pas wanneer wij een wereldvrede aankunnen en het mystieke weten niet inzetten om oorlog te voeren, zal het zich aan ons openbaren. Om ons bewustzijn te vergroten is respect, integriteit en waardigheid nodig.

Mon habit à Roi L’isa appelleert ook aan waardigheid, verbeeld in de figuur, gekleed in een gewaad in serene kleuren. Roi L’isa, de koning van Isa, is Jezus. Jezus had een hoog bewustzijn en was een lichtend voorbeeld. Zijn wij in staat ons gewaad (mon habit) van verantwoordelijkheid te dragen? Onze functie of rol in dit leven met waardigheid te bekleden?