Hands-on Tree

Hands-on Tree


…hand en oog…
…hand in hand…
…oog in hand…
…meer en meer…
…meer in meer…
…vol in liefde…
…liefdevol in…
…elke tak..
…en tak…
…in takt..


120 x 145 cmacryl op linnenaluminium frame2018